Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

20.05.2020 г.

До

София Георгиева Кънчева

ж.к..“Лагера“ №35, ет.4, ап.25

гр. София

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП – ПЗ /план за застрояване/ за промяна  предназначението за „Склад за съхранение и пакетиране на плодове,зеленчуци и цитруси, магазин за хранителни стоки, плодове и зеленчуци за  поземлен  имот планоснимачен             №029001, местност „Виро/Дола/, землище на с.Крупник, общ. Симитли./Възложител: Васил Геренски.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите  лица могат да направят   писмени  възражения чрез   Община Симитли  до  Административен съд Благоевград.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/