Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови от

Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови от

Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли" - публикувана на 04.06.2020г.

Протокол № 1 - публикуван на 23.06.2020г.

Протокол 2 - публикуван на 02.07.2020г.

Договор публикуван на - 10.08.2020г.