Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли

Обществена поръчка с предмет: Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли

Обществена поръчка с предмет: Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли публикувана на 29.05.2020г.

Протокол 1- публикуван на 22.06.2020 г.

Договор - публикуван на 17.07.2020 г.