Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Д О К Л А Д от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли Относно: приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ .

Д О К Л А Д от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли Относно: приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ .


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОбС – ГР.СИМИТЛИ

 

Д О К Л А Д

от

Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли

 

Относно: приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ .

Мотивите за приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ, са както следва:

- причини: привеждане на наредбата в съответствие с нормативен акт от по – висока степен, а именно: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

- цели: уреждане на обществените отношения засягани от местните такси и цени на услуги.

- не са необходими финансови и други средства за прилагане на измененте текстове от наредбата.

- очаквани резултати: съответствие на наредбата със Закона за местните данъци и такси.

- Изменените такстове на наредбата не противоречат на правото на Европейския съюз.

 

КМЕТ: ....................................

/Апостол Апостолов/