Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До Николай Иванов Гаврилов ул. “Иван Козарев” № 1, гр.Симитли
До Огнян Стойнев Благоев ж.к. “Струмско център ” № 24, вх.В, ет.5, ап.17 гр.Благоевград

До Методи Станков Стоичков ул. “Дойран ” № 3, ет.2, ап.4 гр. Благоевград

До Маргарита Стефанова Георгиева ул. “Менча Кърничева ” № 58,  ет.4, ап.14 гр. Благоевград

 До Теменужка Георгиева Андреева ул. “Менча Кърничева ” № 58,  ет.4, ап.14 гр. Благоевград

До Мая Желязкова Христова Ж.к. “Еленово” № 45, вх.А, ет.7, ап.21 гр.Благоевград

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 592 / 27.12.2019г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Селскостопанска постройка  за отглеждане на животни с прилежащи сервизни и обслужващи помещения ” на  поземлен имот планоснимачен  № 032102,   местност ”Десислаго”,     землище на  с.Градево / съседен на Вашия наследствен имот № 032101 /. Възложител: Георги Биров

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.