Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До Лилия Цветанова Стаменова ул ."Хр.Смирненски" № 7 гр.Симитли

Уведомявам Ви, че Гл.архитект на общ.Симитли е издал Заповед №5 от 16.03.2020г. за обект за търговия и услуги в УПИ VI – 112, кв.21 по плана на гр.Симитли.

Заповедта може да бъдат обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред РДНСК в 14 дневен срок от съобщаването на акта.

КМЕТ:......................

/ Ап.Апостолов /

ЕШ