Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До  

Василка Любенова Янева

ул.“Александър Ботев“ № 68

гр. Радомир,общ.Радомир

обл.Перник

Лидия Стоянова Димитрова

ул.“Бела река“ № 4,вх.В ет.6,ап.51

гр. Разлог,общ.Разлог

обл.Благоевград

Рукие Салиева Узунова

Р-н Нова Махала №1

гр. Симитли,общ.Симитли

Динко Николов Алексиев

гр.Благоевград

ж.к.Еленово №70 вх.А ет.1 ап.2

Галина Филипова Алексиева

гр.Благоевград

ул.Здравец № 7

 

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед № 81/04.03.2020г. за одобряване на ПУП - подробен устройствен план ПРЗ – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за               УПИ І – 629 и УПИ II -690, кв.46 по плана на гр.Симитли. Възложител: Общ.Симитли

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

 

Пд/пд

Кмет:.............................

            / Ап.Апостолов /