Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Отчет за краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Симитли - 2019 г.

Отчет за краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Симитли - 2019 г.

Отчет за краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Симитли - 2019 г.