Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли" - публик

Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли" - публик

Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 31.03.2020г.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - публикувана на 16.04.2020г.

Протокол - публикуван на 30.04.2020 г.

Договор - публикуван на 26.05.2020г.