Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на подпорна стена на двор на СУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ в УПИ І-237, кв. 43, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 27.03.2020г.

Обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на подпорна стена на двор на СУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ в УПИ І-237, кв. 43, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 27.03.2020г.

Обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на подпорна стена на двор на СУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ в УПИ  І-237, кв. 43, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 27.03.2020г.

Протокол - публикуван на 04.05.2020 г.

Договор - публикуван на 02.06.2020г.