Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 110 /20.03.2020г.

З А П О В Е Д № 110 /20.03.2020г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730,гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев"№27, тел.0748/72138,72157,факс0748/7223,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

З А П О В Е Д

№ 110 /20.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и Решение на Общински кризисен щаб

НАРЕЖДАМ:

I.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Симитли, считано от 00.00 часа на 21.03.2020г.:

1.Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Симитли.

2.Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеки във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

3.Забранява се ползването на кафе автомати и вендинг машини, разположени на открито. Тези, които са в закрити обекти, да бъдат дезинфекцирани от собствениците на обекта.

4.Забранява се движението на каруци по пътна мрежа на територията на община Симитли.

5.Забранява се нерегламентираното спиране на пътнически автобуси на територията на община Симитли.

II.Заповедта да се съобщи до всички кметове на кметства, кметски наместници, директорите на училища на територията на община Симитли, секретар на читалище „Св. Св. Климент Охридски" и всички читалища на територията на община Симитли и началника на ПУ – Симитли.

III. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на ПУ – Симитли.

 

КМЕТ: ............................

/Апостол Апостолов/