Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 ЗАПОВЕД № 109/19.03.2020 г.

ЗАПОВЕД № 109/19.03.2020 г.

 

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

ЗАПОВЕД

№ 109/19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, вследствие разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

1. Общинска социална услуга "Домашен социален патронаж" да отвори "гореща линия" с минимум два тефонни номера, на които да се приемат заявки за основни хранителни продукти, лекарства и заплащане на битови сметки от самотни възрастни и трудно подвижни хора, които нямат възможност да излизат и нямат близки, които да им помогнат и хора поставени под карантина.

2. Телефонните номера за връзка с "гореща линия" са 0884 111 337, 0882 444 849 на разположение всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 ч. Да бъдат публикувани на сайта на община Симитли и на хартиен носител, разлепени на обществени места.

3. Заявките получени до 12:00ч. да се изпълняват същия ден. След този час получените заявки да бъдат изпълнявани на следващия ден преди обяд.

4. Услугата за доставянето на храната да се извършва в съответствие с всички хигиенно-санитарни изисквания и засилен контрол в т.ч. задължително с предпазни медицински маски и ръкавици.

5. Да се влиза без да се осъществява пряк контакт единствено при възрастните хора, които са лежащо болни и нямат близки хора при себе си.

6. Да не се влиза в домовете на хората, които са в състояние да се движат.

7. Да не се влиза в домовете на хората, поставени под карантина. При приемане на заявката да се изяснява предварително, как ще бъде осъществено предаването й.

8. Да бъде направена вътрешна организация на работния процес. Всички мерки остават в сила до второ нареждане. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис за изпълнение на домакина на "Домашен социален патронаж".

Контрол по изпълнението на Заповедта се възлага на Заместник-кмет по „Социални и хуманитарни дейности" и Главен специалист „Социални дейности" и здравеопазване.

Заповедта влиза в сила от 23.03.2020г.

КМЕТ: ........................

/Апостол Апостолов/