Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Информация по Приложение №2 към член 6 от Наредбата по ОВОС "Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, травопост и обслужваща сграда в поземлен имот №009049, местност Ормана", землище с. Крупник, община Симитли, област Благоевградска" с възло

Информация по Приложение №2 към член 6 от Наредбата по ОВОС "Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, травопост и обслужваща сграда в поземлен имот №009049, местност Ормана", землище с. Крупник, община Симитли, област Благоевградска" с възло

Информация по Приложение №2 към член 6 от Наредбата по ОВОС "Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, травопост и обслужваща сграда в поземлен имот №009049, местност Ормана", землище с. Крупник, община Симитли, област Благоевградска" с възложител: "МГП- Р" ЕООД, гр. Симитли