Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици, по проект: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“ – публикувана на 11.03.2020г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици, по проект: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“ – публикувана на 11.03.2020г.

Обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на климатици, по проект: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“ – публикувана на 11.03.2020г.

Разяснение - публикувано на 24.03.2020г.

Протокол № 1 - публикуван на 05.05.2020г.

Протокол № 2 - публикуван на 16.06.2020г.

Договор - публикуван на 20.08.2020г