Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Симитли през експлоатационния сезон 2020-2021г. и експлоатационния сезон 2021-2022 - публикувана на 11.03.2020г.

Обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Симитли през експлоатационния сезон 2020-2021г. и експлоатационния сезон 2021-2022 - публикувана на 11.03.2020г.

Документация публикувана на 11.03.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 14.04.2020г.

Съобщение за отваряне на предлагани цени - публикувано на 31.08.2020г.

Протокол № 1 - публикуван на 16.09.2020г.

Протокол № 2 - публикуван на 16.09.2020г.

Протокол № 3 - публикуван на 16.09.2020г.

Заповед за класиране и определяне на изпълнител - публикувана на 16.09.2020г

Договор - публикуван на 05.11.2020г.