Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Инвестиционно предложение "Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на бивш военен стол, разположен на първи и полуподземен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-87, кв.15 по регулационния план на гр. Симитли, Община Симитли,

Инвестиционно предложение "Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на бивш военен стол, разположен на първи и полуподземен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-87, кв.15 по регулационния план на гр. Симитли, Община Симитли,

Инвестиционно предложение "Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на бивш военен стол, разположен на първи и полуподземен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-87, кв.15 по регулационния план на гр. Симитли, Община Симитли, област Благоевград"с възложител "Стоми- 99" ООД