Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ЗАПОВЕД №РД-01-105/02.03.2020

ЗАПОВЕД №РД-01-105/02.03.2020

ОТНОСНО: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната или на

отделен регион и оказване на пълно съдействие на органите за държавен

здравен контрол от държавните органи, общините, физическите и

юридическите лица

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за
общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването
COVID-
19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV) на основание чл.
63, ал, 1 и ал. 5 от Закона за здравето и чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на
вътрешните работи,

НАРЕЖДАМ:

 1. Регионалните здравни инспекции да информират кметовете на общините
  в съответната област, и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи
  (ОДМВР) и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) за всички лица със
  съмнение за новия
  COVID-19, открити от органите на граничния здравен контрол, на
  които е наложена карантина в домашни условия на територията на съответната област.
 2. В случаите на установяване неспазване на наложената карантина на
  лица, които са в отпуск за временна неработоспособност поради карантина, органите по
  т. 2 да уведомят за това съответното териториално поделение на Националния
  осигурителен институт.

Изпълнението на заповедта възлагам на директорите на Регионалните
здравни инспекции, на кметовете на общините и на директорите на ОДМВР и СДВР.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел
Кунчев, главен държавен здравен инспектор, на гл. комисар Георги Арабаджиев - зам.
главен секретар на Министерството на вътрешните работи и на ръководителите на
областните оперативни щабове за координация на действията във връзка с корона
вируса.

Копие от заповедта да бъде предоставено на Регионалните здравни
инспекции, кметовете на общини, ОДМВР и СДВР, и на областните оперативни щабове
за координация на действията във връзка с корона вируса, за сведение и изпълнение.