Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

 

Георги Славчов Кипров

Ул."Христо Татарчев" №24, ет.3, ап.10

гр.Благоевград

До

Илия Славчов Кипров

с.Полето

До

Лили Тимова Стоймирова

гр.София - столична

ж.к. Люлин, бл.323, вх.Г, ет.1, ап.67

До

Никола Петров Костурков

с.Полето

До

Божурка Петрова Стоименова

гр.Благоевград

ул."Трифон Кунев" №3, ет.1, ап.1

До

Георги Костадинов Спасов

гр.Перник

ул."Юрий Гагарин" №37, вх.В, ет.7, ап.69

До

Анна Костадинова Димитрова

гр.Перник

ж.к.Тева, бл.5, ет.6, ап.23

До

Димитър Асенов Костурков

гр.Варна

ул."Тодор Влайков" №53, вх.В, ет.8, ап.72

До

Христо Асенов Костурков

гр.Перник

ул."Витоша" №48А

До

Любка Кирилова Велева

гр.Перник

ул."Отец Паисий" №1, вх.Б, ет.6, ап.34

До

Спас Стоймиров Костурков

гр.Перник

ул."Кракра" №25, вх.Б, ет.1, ап.10

По повод заявление вх.№ 92-00-725/17.12.2019г. от Божурка Петрова Стоименова, насл.на Стоймир Костурков постоянен адрес: ул."Трифон Кунев" № 3, гр.Благоевград.

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот №416, кв.10А по кадастралния и регулацинен план на, с.Полето, община Симитли – одобрен със Заповед №778 от 2001г., по молба с вх.№ 92-00-725/17.12.2019г. от Божурка Петрова Стоименова, насл.на Стоймир Костурков, с постоянен адрес: ул."Трифон Кунев" № 3, гр.Благоевград.

На основание & 4, ал.8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете и подпишете Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли,

ВрИД Кмет:

Зап.№587 /Юлиан Мишев/

от 19.12.2019г