Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА „ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019г.", И ОБСЪЖДАНЕ НА „ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020г.", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.01.2020 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

З А П О В Я Д А Й Т Е !