Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

 

ЗАПОВЕД

 

№ 574/12.12.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 15 от Наредба № 1 за осигуряване и спазване на обществения ред,

безопасността на движението и чистотата на община Симитли,

 

НАРЕЖДАМ:

Забранявам продажбата без необходимите разрешителни документи от РДВР, инструкция за начина на употреба и сертификат за качество и състав, както и продажба на малолетни и непълнолетни лица, на "бомбички"/пиратки/, хвърлянето им, както и хвърлянето и възпламеняването на други предмети и запалителни материали.

На нарушителите да бъдат налагани санкции по реда на Наредба № 1 за осигуряване и спазване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на община Симитли.

Заповедта да бъде поставена на таблото за информация, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация — Симитли и интернет-страницата на Община Симитли за сведение на населението.

ЗАПОВЕД: