Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Благоевград

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Благоевград

                                      Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Благоевград

 

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Благоевград, Общински съвет - Симитли открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Благоевград.

Необходимият брой заседатели е 20 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет - Симитли (кабинет № 401, ет. 4 в сградата на Община Симитли), както и на сайта на Община Симитли - http://www.simitli.bg, в раздел Общински съвет.

Документите се подават лично в сградата на Община Симитли, ет. 4, кабинет № 401 в срок от 11.11.2019 година до 29.11.2019 година.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.