Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1124

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 107 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 25.09.2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.42, ал.8 и във връзка с ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.161 от Изборния кодекс, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1124

 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Симитли – Юлиан Александров Мишев до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.

2. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Брежани - Тодорка Александрова Кръстева до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с.Брежани.

3. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Долно Осеново - Димитър Юлиев Сегменов до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с.Долно Осеново.

4. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Черниче – Любовка Драгова Мутавджийска до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с.Черниче.

5. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Полето – Гергана Аспарухова Николова до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с.Полето.

6. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Полена – Мария Илиева Борисова до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с.Полена.

7. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Крупник – Десислава Димитрова Иванова до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с.Крупник.

 

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли