Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

 

Теменужка Смиленова Бойчева

ж.к "Еленово" № 38, вх.Б, ет.3, ап.9

гр.Благоевград

Георги Христов Узунов

Ж.к. "Захарна фабрика" № 39, вх.А, ет.2, ап.6

Гр.София, р-н „Илинден"

Евгени Борисов Узунов

Ул. "Хр.Смирненски" № 19

Гр.Симитли

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед № 324 / 30.07.19г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план за застрояване за промяна предназначението за „Жилищно строителство" на поземлен имот планоснимачен № 001183, местност "Сомовник", землище на с.Железница, общ. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 001181 с НТП - нива /. Възложител: Валери Литов

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

ЕШ
Кмет:.........................

/Ап.Апостолов