Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

Димитринка Колева Николова

ул. “Св.Климент“ № 104, вх.А, ет.8, ап.22

гр.Разград

 

Красимир Иванов Пудев

ул. “Арсени Констенца ” № 29, ет.5, ап.19

гр.Благоевград

 

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Търговски обект и офис ” на  поземлен имот планоснимачен  № 209017,   местност ”Герено”,     землище на  гр. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 209016 с НТП - нива /. Възложител: Николай Николов

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

ЕШ

 

 Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/