Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До 

Теменужка Смиленова Бойчева                      
ж.к “Еленово“ № 38, вх.Б, ет.3, ап.9гр.Благоевград

Георги Христов Узунов
Ж.к. “Захарна фабрика“ № 39, вх.А, ет.2, ап.6Гр.София, р-н „Илинден“

Ангел Христов Узунов                   
 Р-н “ Красна поляна“, Ж.к. “ Красна поляна“ III част № 333, вх.Б, ет.3, ап.28                     
Гр.София


Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Жилищно строителство” на  поземлен имот планоснимачен  № 001183,   местност ”Сомовник”,     
землище на  с.Железница, общ. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 001181 с НТП - нива /. Възложител: Валери Литов
В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.


ЕШ                                                                                                       

 

Кмет:......................... /Ап.Апостолов