Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда в ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, находящ се в с. Железница, УПИ ХІІІ-7, кв. 2 по РП на с. Железница"

Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда в ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, находящ се в с. Железница, УПИ ХІІІ-7, кв. 2 по РП на с. Железница"

 

Документация публикувана на: 15.05.2019 г.

Протокол - публикуван на 07.06.2019 г.

Договор - публикуван на 13.06.2019 г.