Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи МОТИВИ относно Проект за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симитли

МОТИВИ относно Проект за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симитли

До     

Общински съвет –Симитли       

     
МОТИВИ

 От Апостол Стефанов Апостолов  - Кмет на община Симитли


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните години българското законодателство претърпя значителни изменения. Съдържанието на действащата Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симитли  следва да се синхронизира с измененията и допълненията направени през юли 2016 г. в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, касаещи регистрацията на кучетата . Основните цели, които се поставят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата е хармонизиране на тези текстове с европейското законодателство и  със  Закона за ветеринарномедицинската дейност т и Закона за защита на животните, както и отстраняване на административно-производствените правила при приемане на някои от текстовете. С оглед гореизложеното и на основание чл.28 ал.1 от Закона за нормативните актове внасям за разглеждане настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симитли

 

 


Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли