Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

Емил Димитров Иванов

ул. „Георги Матев” № 63

гр.Свищов 

Теменужка Петрова Иванова

ул.»Димитър Константинов» № 11, вх.Г, ет.8, ап.16

гр.Плевен

Смилена Маринова Иванова

ул.»Димитър Константинов» № 11, вх.Г, ет.8, ап.16

гр.Плевен

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 428 / 17.08.18г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Жилищно строителство” на  поземлен имот планоснимачен  №  139030,   местност ” Требища - лагове”,     землище на  с. Градево, общ. Симитли                / съседен на Вашия имот пл.сн.№ 139040 – др. селскост.т.             / Възложител: Живко Атанасов и Десислава Иванова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

ЕШ                                                                                                       Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/