Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Ангел Илиев Иванов  

ул. „Стефан Стамболов” № 4, ет.3, ап.5

гр.Свищов 

Емил Димитров Иванов  

ул. „Георги Матев” № 63

гр.Свищов 

Теменужка Петрова Иванова

ул.»Димитър Константинов» № 11, вх.Г, ет.8, ап.16

гр.Плевен

Смилена Маринова Иванова

ул.»Димитър Константинов» № 11, вх.Г, ет.8, ап.16

гр.Плевен

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Жилищно строителство” на  поземлен имот планоснимачен  №  139030,   местност ” Требища - лагове”,     землище на                с. Градево, общ. Симитли / съседен на Вашия имот пл.сн.№ 139040 – др. селскост.т / Възложител: Живко Атанасов и Десислава Иванова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

ЕШ

 Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/