Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До 

Даниела Йорданова Кунчева

р-н «Лозенец»,

бул.» Н.Й.Вапцаров» № 38,  ет.12, ап.72

гр.София

 Валери  Методиев Балиев

р-н «Младост», ж.к.» Младост  2» № 219, вх.3, ет.8, ап.54

гр.София

Пепа Йорданова Костова  

р-н «Триадица», ж.к.»Стрелбище» № 19 А, вх.В, ет.8, ап.73

гр.София

Кристина Йорданова Гергинова - Бочева

р-н «Изгрев», ж.к.» Дианабад» № 28, вх.Б, ет.2, ап.30

гр.София

Надежда Костова Балиева

р-н «Красна поляна», ж.к.» Красна поляна ІІІ част» № 340, вх.Г, ет.5, ап.154

гр.София

 

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за   „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни” в ПИ № 064003,   местност ”Гроздовец”,     землище на  с. Крупник, общ. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 064002 – пасище, мера /. Възложител: Иван Биков

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

ЕШ

 

 Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/