Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците

ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация –гр.Симитли уведомява гражданите на Община Симитли, че заданието за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците , регион Благоевград ,обслужваща общини Благоевград , Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” е на разположение в
Общинска администрация –Симитли , отдел „Екология” .
Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта на заданието и да представят вързражения,мнения и становища.


Общинска администрация