Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Обява обучение на тема: "Добри и иновативни практики за самостоятелна заетост, предприемачество и създаването на предприятия - разработване, прилагане, мониторинг и оценка"

Обява обучение на тема: "Добри и иновативни практики за самостоятелна заетост, предприемачество и създаването на предприятия - разработване, прилагане, мониторинг и оценка"

Покана за участие (външни)

Заявка за участие (външни)

Покана за участие (вътрешни)

Заявка за участие (вътрешни)