Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2017г.” И ОБСЪЖДАНЕ НА “ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.01.2018г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.                       

ЗАПОВЯДАЙТЕ!