Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение - Обществено обсъждане на Процедура за финансово оздравяване на Община Симитли на 01.12.2017

Съобщение - Обществено обсъждане на Процедура за финансово оздравяване на Община Симитли на 01.12.2017

ОБЩИНА СИМИТЛИОбявява Обществено обсъждане на  Процедура за финансово оздравяване на Община Симитли на 01.12.2017 г., със следния дневен ред:

1. Определя срок на процедурата за финансово оздравяване на Община Симитли до 31.12.2020г.

2. Приема актуализиран план за финансово оздравяване на Община Симитли до 31.12.2020г.

3. Възлага на кмета на Община Симитли да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на община Симитли под формата на временен безлихвен заем от Централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/.