Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Кирил Стойнев Стефанов

Ж.к.”Еленово”,   № 176, ет.3, ап.7

гр. Благоевград  /  имот 034002 /

Ивайло Димитров Панков

ул. ” Сердика”,   № 7

гр.Симитли       / имот 034002 /

Валентин Димитров Панков

ул.” Изворите”,   № 1

гр.Симитли       / имот 034002 /

Стефан  Благов Панков

ул. ” Христо Цокев”,   № 12

гр. Габрово   / имот 034002 /

Димитър Асенов Соколов

ул.” Тодор Александров “,   № 54,  вх.Б,  ет.4, ап.11

гр.Благовград    / имот 034008 /

Ивайло Стефанов Чикалов

Р-н.” Овча купел “,  ул.”Цветан Вучков” № 10,  ет.2

гр.София   / имот 034005 /

Станка Крумова Памуклийска

ул.” Плиска “,   № 6

гр.Симитли    / имот 034004 /

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 293 / 12.05.17г. за одобряване на ПУП - подробен устройствен план план за застрояване с отреждане за  “склад за строителни материали” в   ПИ 034003, местност  “Виро”  в землището на с.Крупник / съседен на Вашия  имот/.

Възложител: Светлин Иванов

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.  

ЕШ

Кмет на общ.Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /