Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До 

Нина Миланова Кирова

ул. “Цв.Радославов ” № 6гр.София     

До

 Мая Николова Златева

с. Полена

До Методи  Миланов Стоилов

ул. “Попова шапка ” 

гр.София


Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 267 / 02.05.2017г. за одобряване на  ПУП - РУП- работен устройствен план за УПИ І –228, УПИ ІІ –227, УПИ ІІІ –221 и  УПИ Х -225, кв. 41  по плана на гр.Симитли с възложител   Костадин Ангелов В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

 Кмет:...................................                                      

/Апостол Апостолов/