Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До Кирил Стойнев Стефанов

Ж.к.”Еленово”,   № 176, ет.3, ап.7 гр. Благоевград  /  имот 034002 /

 

Ивайло Димитров Панков

ул. ” Сердика”,   № 7 гр.Симитли       / имот 034002 /


Валентин Димитров Панков

ул.” Изворите”,   № 1 гр.Симитли       / имот 034002 /


Стефан  Благов Панков

ул. ” Христо Цокев”,   № 12 гр. Габрово   / имот 034002 /


Петър Здравков Петров

ул.” Яне Сандански “,   № 23,  вх.Б, ет.4, ап.12гр.Благовград    / имот 034002 /


Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП -   подробен устройствен план –  план за застрояване  с отреждане за  “ склад за строителни материали ” в   ПИ 034003, местност  “Виро”  в землището на с.Крупник, общ.Симитли.    Възложител: Светлин ИвановВ 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

Кмет на общ.Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /