Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Вероника Борисова Ревалска

р-н “Триядица”, ул.” майор  Първан Тошев”,   № 22,

гр.София    / имот  391016 /

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 209 / 28.03.2017г. за одобряване на  ПУП - подробен устройствен план план за застрояване с отреждане за “ жилищно строителство ” в ПИ 391031, местност  “Клинков път”  в землището на гр.Симитли, общ.Симитли.

Възложител:  Райна Петрова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

 

Кмет на общ.Симитли.....................................

ЕШ

/ Ап.Апостолов /