Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До
Георги Димитров Везев
ж.к.” Красна поляна ІІ част “,   № 209, вх.Б, ет.4, ап.8
гр.София    / имот 375025 /


Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП - подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане за          “животновъдна ферма” в ПИ 375023, местност  “Кантона”  в землището на гр.Симитли, общ.Симитли.
Възложител: “Струма строй” ООД
В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСК.


Кмет на общ.Симитли.....................................
/ Ап.Апостолов /