Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Николай Михайлов Галев 

ул. “Ю.Гагарин ”, бл. № 12

гр.Перник

Станислава Николова Георгиева 

Ж.к.”Захарна фабрика”, бл.46, ет.7, ап.34,

гр. София, р-н “Илинден”

Нина Миланова Кирова 

ул. “Цв.Радославов ” № 6

гр.София

Уведомяваме Ви, че е изработен ПУП - РУП- работен устройствен план за   УПИ І –228, УПИ ІІ –227, УПИ ІІІ –221 и Х -225, кв. 41  по плана на гр.Симитли.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли, отдел СУСК.

Кмет:...................................                                                                              /Апостол Апостолов/