Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Проект за промяна на плана за управление на НП "Пирин"

Проект за промяна на плана за управление на НП "Пирин"

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на разпоредбите на чл.60, ал.2 от Закона за защитените територии, уведомява, че на 19.02.2013 г. (вторник) от 10,00 ч. в зала партер на Министерство на околната среда и водите (сградата на ул. "Уилям Гладстон" No 67)  ще бъде проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) - Специализиран състав по планове за управление на защитени територии. На заседанието ще бъде разгледан Проекта за промяна на плана за управление на Национален парк "Пирин" в част 3. "Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите".
Материалите за заседанието са на разположение за ползване в Министерството на околната среда и водите, сградата на бул. "Мария Луиза" 22, стая 109, на страницата на Министерство на околната среда и водите (Природа /Защитени територии/ Обща информация), в сградата на Регионална инспекция по околна среда и води - Благоевград, както и в Дирекция Национален Парк "Пирин", гр. Банско.