Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Образование Заповед № 125/ 24. 02. 2017г - бюджетни сметки

Заповед № 125/ 24. 02. 2017г - бюджетни сметки

ЗАПОВЕД

125/ 24. 02. 2017г.

На основание чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл. 290, ал. ( 2) и ал.(3) от ЗПУО и моя Заповед № 121 / 22.02.2017г.

УТВЪРЖДАВАМ:

1.Бюджетните сметки за  2017г. на второстепенните разпоредители с бюджет   във функция „Образование”,  както следва:

1.1.Функция  „Образование”

1.1.1.Дейност  „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”

1.1.1.1. СУ  „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Симитли  - 1 535 125,00 лв.

1.1.1.2. СУ  „Св. Св. Кирил и Методий” с. Крупник  -  629 674,00 лв.

1.1.1.3. ОУ  „Св. Паисий  Хилендарски” с. Долно Осеново – 402 584,00 лв.

1.1.2. Дейност  „Детски градини”

1.1.2.1. ДГ „Радост” гр. Симитли – 687 273,00 лв.

1.1.2.2. ДГ „ Детско царство” с. Крупник –  397 642,00 лв.

1.1.2.3  ДГ кв.Ораново, гр.Симитли –149 801,00 лв.

1.1.2.4  ДГ  с. Долно Осеново – 209 597,00 лв.

КМЕТ:……………………………….

/АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ/