Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана - МИГ "СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ" - Информационна среща в гр. Симитли

Покана - МИГ "СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ" - Информационна среща в гр. Симитли

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 4.3 ОТ ПРОЕКТА

7 ФЕВРУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. СИМИТЛИ

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ,

ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 27

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящата информационна среща ще бъде консултирана подготовката на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма”, нейните цели и включените допустими мерки.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Симитли, да вземете участие в информационната среща, на която ще бъдат обсъдени и:

  • Критериите за избор на проекти по линия на Стратегията за ВОМР;
  • Размера на финансовата помощ.

Срещата ще се проведе на 7 февруари 2017 г., вторник от 10:00 ч. в заседателната зала на община Симитли, намираща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и тел. 0882 444844.

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли