Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Спася Николова Леви, ул. “Русалка”/Йордан Кискинов/ № 29, ет.1, ап.2, гр. София  
Иван Николов Теов, ул.”Николаевска” № 26, гр.Дупница                        

Златка Петрова Теова  гр.Благоевград 2700 бул.”Кирил и Методий”23   вх.В, ет.4, ап.14

Тодор Валентинов Въсенски, Ул.»Брод» 6, ет.5, ап.503,гр. Благоевград
Светослав Кръстев Михайлов  гр. София район 02 Красно село    ж.к. Славия 24, вх.А, ет.4, ап.10      

Николай Благоев Спасов, ж.к.»Дружба» 408, вх.В, ет.2, ап.53гр.София
Красимир Димитров Михайлов гр.Перник 2300 ул.”Юрий Гагарин”№7  вх.А, ет.2, ап.2 

Георги Стефанов Теов гр.Благоевград 2700 бул.”Кирил и Методий”23   вх.В, ет.4, ап.14        

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 822 / 22.12.16г за одобряване на ПУП -   подробен устройствен план –  план за застрояване  с отреждане за  “преработка, маркетинг, съхранение и реализация на селскостопански и животински продукти”  в  ПИ планосн.№ 029138,  местност  “Виро / Дола”  в землището на с.Крупник.    Възложител:  “Брава груп инвест” ЕООД                 

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли,

отдел СУСК.ЕШ

Кмет на общ.Симитли.....................................                                                           

/ Ап.Апостолов /