Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Анкети - МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

Анкети - МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 
 
 

Анкетна карта за попълване от представители на стопанския сектор/бизнеса в общините Симитли, Кресна и Струмяни, относно потребностите му, които да залегнат в Стратегията на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

Анкетна карта за попълване от представители на нестопанския сектор в общините Симитли, Кресна и Струмяни, относно потребностите му, които да залегнат в Стратегията на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

Анкетна карта за попълване от общините Симитли, Кресна и Струмяни, относно потребностите им, които да залегнат в Стратегията на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

 

Анкетна карта за попълване от земеделски стопани в общините Симитли, Кресна и Струмяни, относно потребностите им, които да залегнат в Стратегията на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”