Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До EТ” СЛАВ-НАДЯ ТАБУТОВА

Ул.”Клокотница”, № 6Гр.Благоевград  

/ имот 127086 / 
Искра Асенова Стоименова

Ул.”Трети март” № 50, ет.2                 

Гр.Благоевград,

/ имот 127056 /  

Снежанка Благоева Гешева

Ул.”Крушево” №  26,                   

Гр.Благоевград,

/ имот 127056 /  

До Цветан Пламенов Ангелов

Ж.к.”Надежда” 1   №  154, вх.А, ет.3, ап.9                   

Гр.София, / имот 127056 /  
До Жасмина Любенова Сандева

Ул.”Страцин” № 11                 

Гр.Благоевград, / имот 127056 /

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 637 / 26.09.16г. за одобряване на  ПУП -   подробен устройствен план –  план за застрояване  с отреждане за “Къщи за селски туризъм”   в ПИ 127087, местност  “Мразеница”  в землището на с.Градево общ.Симитли.      Възложител:  Румен Милчов и Христина МилчоваВ 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.  
Кмет на общ.Симитли.....................................                                               / Ап.Апостолов /