Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Борис Петков Борисов

район “Овча Купел” , ул. “Безумска”, № 15, вх.Б, ет.3, ап.27

гр. София  / имот  295005 /

Десислава Георгиева Панова

ул.” Любен Вешков” №14

с. Одърне, обл. Пловдив  / имот 295005 /

Димитрина Вилиева Груйчева

жк. “Люлин”,  № 631, вх. А, ет.4, ап.14

гр. София   / имот 297007 /

 

Митра Христова Косячка

ул.” Менча Кърничева “,   № 15

гр. Благоевград   / имот 295005 /

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 434 / 15.06.16г. за одобряване на  ПУП - подробен устройствен        план план за застрояване с отреждане за “ жилищно строителство ” в ПИ  № 297006,  местност  “Дарако”  в землището на гр.Симитли, общ.Симитли, съседен на Вашия.

Възложител:  Владимир Тренчев

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

ЕШ

Кмет на общ.Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /