Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Образование Заповед бюджетни сметки - Образование - 2016

Заповед бюджетни сметки - Образование - 2016

ЗАПОВЕД
№ 151 / 02. 03. 2016г.

На основание чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл. 48 ал. (1) и ал. (2) от ПМС №380 / 29.12.2015г. и моя Заповед № 135 / 25.02.2016г.

УТВЪРЖДАВАМ:


1.Бюджетните сметки за  2016г. на второстепенните разпоредители с бюджет   във функция “Образование”,  както следва:


1.1.Функция “Образование”            1.1.1.Дейност “Общообразователни училища”            1.1.1.1. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Симитли  - 1 386 550,00 лв.1.1.1.2. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.Крупник  -  589 878,14  лв.1.1.1.3. ОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Долно Осеново – 358 491,00 лв.1.1.2.Дейност ”Целодневни детски градини и обединени детски заведения”1.1.2.1. ОДЗ “Радост” гр.Симитли – 599 752,00 лв.1.1.2.2. ОДЗ “Детско царство” с.Крупник – 402 083,00 лв.1.1.2.3  ОДЗ кв.Ораново, гр.Симитли –170 711,00 лв. 1.1.2.4  ДГ  с. Долно Осеново – 203 588,00 лв.


КМЕТ:                           /АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ/