Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана за участие в консултации за определяне на състава Общинската избирателна комисия за произвеждане на Местни избори 2015

Покана за участие в консултации за определяне на състава Общинската избирателна комисия за произвеждане на Местни избори 2015

Покана

за участие в консултации за определяне на състава Общинската избирателна комисия за произвеждане на Местни избори 2015

 

До
Парламентарно представените партии и коалиции, Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.
На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каним на 21.08.2015г. /петък/ от 17.00 часа в Заседателната залата на Общинска администрация – гр. Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, ет.2, за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинската избирателна комисия за произвеждане на Местни избори 2015 година, насрочени за 25.10.2015г.
За да участвате в консултациите следва да представите следните документи:
1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която ги предлага /съгласно Приложение 1/.
2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Пълномощно от лицата, представляващи  партията или коалицията когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Към предложението си по т.1 партиите, коалициите представят списък на резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на ОИК не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
Приложения:
Приложение 1 – Предложение за състава на ОИК;
Приложение 2 – Предложение за резервни членове на ОИК;
Приложение 3 – Решение № 1492-МИ/09.06.2015г.
КМЕТ :.......................................
/АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ/