Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение - ОВОС

Съобщение - ОВОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес 04.01.2013 год. Общинска администрация –гр.Симитли публично обяви взето Решение № БД -54-ПР/2012 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на директора на РИОСВ –Благоевград за инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща община Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” .
В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в Община Симитли ще се приемат възражения, мнения и становища.
КМЕТ:............................
/Ап.Апостолов/